Gönderen Konu: Anroth Hırsızlar Loncası  (Okunma sayısı 928 defa)

Kharnos

  • Hancı
  • - 19 -
  • İleti: 659
Anroth Hırsızlar Loncası
« : Nis 20, 2015, 13:33:04 »
Anroth Hırsızlar Loncası

Anroth Hırsızlar Loncası, en büyük amacı yasal veya kanunsuz yollardan sürekli bir biçimde kâr etmek ve Anroth'u her zaman gizlice yönetebilecek kadar güçlü kalmak olan büyük bir suç şebekesidir. Beşyüz yılı aşkın süre önce küçük bir çete olarak faaliyetlerine başlamış, tarih boyunca pek çok tehlike atlatarak sürekli olarak ilerlemiş ve günümüzde irili ufaklı yüzlerce unsurdan oluşan ve pek çok organını yasal hale getirmeyi başarmış devasa bir ağ haline gelmiştir. Etheron Adası’ndaki kanunsuz faaliyetlerin tamamı Hırsızlar Loncası'na ait organlar tarafından yürütülür. Loncanın etkileri Anroth'un dışına; Engard, Gnora, Harton, Rodan ve hatta Atrum'a kadar uzanmaktadır. Anroth Hırsızlar Loncası, beş adet halka lideri ve onlara başkanlık eden bir lonca başkanından oluşan elit bir kadro tarafından yönetilir.

Lonca bünyesinde yürütülen bütün işlerde gizlilik esastır. Lonca bugüne kadar gizlilik disiplinini başarıyla uygulayabilmiş olduğu için hayatta kalabilmiştir. Lonca yöneticileri kanunlardaki değişimleri dikkatle takip ederek gizlilik politikalarını ve yöntemlerini sürekli olarak güncellemektedir.

Loncanın organizasyon yapısı, her daim ihtiyaç duyulan gizliliğin ve güvenliğin sağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Lonca, büyük çoğunluğu yasadışı olan ve birbirlerini tanımayan irili ufaklı pek çok işletme ve karargâhtan oluşur. Loncaya bağlı olan bu organlardan herhangi birisi veya birkaçı çökertilse bile bu önemli risklere ve güç kaybına sebep olmaz.

Lonca için çalışan herkesin hiyerarşide belli bir yerleri ve buna uygun lakapları vardır. Bu lakaplar en alt rütbeden en üst rütbeye doğru, Müşteri, Arkadaş, Ortak, Şef, Halka Üyesi, Halka Şefi ve Lonca Başkanı olarak sıralanır. Fakat gizlilik ihlal edildikçe ve bu terimler güvenlik güçleri tarafından öğrenildikçe sürekli olarak değiştirilir. Bu lakaplar dışında pek çok lonca üyesinin sadece kendilerine özel olan takma isimleri olur. Lonca üyeleri birbirlerine bu isimleri kullanarak hitap ederler, ama bu isimler de belirli aralıklarla değiştirilir. Pek çok lonca üyesi, takım arkadaşlarının gerçek isimlerini bilmez.

Halkalar elit ve üst düzey hırsızların çok önemli bir görevin yerine getirilmesi için nadiren oluşturduğu, ama önemli bir görevin olmadığı durumlarda kesinlikle bir araya gelmeyen, kişi sayısı ve iç tüzüğü duruma göre değişiklik gösterebilen çok güçlü organlardır. Önemli işlerde insiyatif alır, hayatlarını riske atarlar. Her bir halka üyesi, çok önemli karar verme ve uygulama yetkilerine sahiptir. Bir halkanın üyeleri kendi Halka Şeflerinin emrindedir ve ona rapor verirler. Anroth Hırsızlar Loncası; kaçakçılık, casusluk, sızma, evrak düzenleme, soygun, silah eğitimi ve sokak savaşları gibi onlarca farklı konuda profesyonelleşmiş üyelerden oluşan farklı halkalar oluşturmuştur.Lonca faydasına çalışan kimselerin genelde yalnız olmaları ve kendi işleri dışında hiçbir şey bilmemeleri tercih edilir. Hiyerarşinin alt katlarında olanlar tek bir üst düzey hırsıza rapor verirler ve başkalarını tanımazlar. Ama lonca bünyesinde takım halinde çalışan daha büyük organlar da vardır. Bu organların yasal olanlarına şehrin işlek bir caddesindeki bir işletme örnek gösterilebilir. Ama bu organların pek çoğu yasal değildir ve sahte kimlikli lonca mensuplarınca kiralanmış olan mülklerde faaliyetlerini sürdürürler. Takımlar dört veya beş ortaktan oluşur ve emirleri yerine getirirler.

Lonca yönetimi, temel kanunlar konusunda da oldukça katı bir tutum sergiler. Lonca kanunlarına göre hiçbir üye başka bir üyeye zarar veremez, silah çekemez, öldüremez. Hiçbir üye başka bir üyenin malını çalamaz. Hiçbir üye görevdeyken gerçek adını kullanamaz. Üyeler, kendilerine izin verilmiş veya emredilmiş alanın dışında faaliyette bulunamaz. Üyeler görev sırasında hiçbir masumun canına kast edemez. Kendilerine emredilmediği veya köşeye sıkışmadıkları sürece silah kullanamazlar. Bu kurallardan herhangi birini çiğneyen lonca üyesi, loncadan derhal ve süresiz olarak uzaklaştırılır.
Belirli bir noktadan sonra artık geriye dönüş yoktur. İşte bu noktaya erişmek gerekir.
Franz Kafka

 

accordion-centenary